Khóa học AVR- ATMEGA 16

Học viên được thực hành trên KIT AVR thực tế, kết thúc khóa học hoàn thiện một sản phẩm. Thi và cấp chứng chỉ

  1. Đối tượng:
  • Người đã được trang bị kiến thức cơ bản về điện tử.
  • Người chưa biết gì về lập trình C.
  • Sinh viên ngành điện thiếu môi trường thực hành và làm việc thực tế.
  • Những người đam mê điện tử và lập trình ứng dụng.
  1. Đề cương khóa học.
STT NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
Phần 1 TÌM HIỂU CHUNG VỀ AVR

1.Giới thiệu chu trình nội dung khóa học.

2.Giới thiệu hệ thống nhúng.

3.Giới thiệu hãng ATMELvà dòng vi điều khiển AVR.

4.AVR có thể làm được gì?

5.Kiến trúc xây dựng AVR(MCU, RISC, HARVARD…)

6.Giới thiệu chu trình thực hiện một Project vơi AVR

7.(Phần cứng và phần mềm).

8. PRO1:DEMO các ứng dụng trong quá trình học.

2h
Phần 2 TRÌNH DỊCH VÀ NGÔN NGŨ LẬP TRÌNH NHÚNG

1.Làm việc với trình dịch CodeVisionAVR.

2.Tìm hiểu lập trình Assembly (hợp ngữ) và lập trình C

3.Tìm hiểu câu lệnh AVR

4.Lập trình nhúng C cho AVR

5.PRO2: Lập trình vào ra dữ liệu điều khiển LED, ma trận LED

6.PRO3: Lập trình ghép nối ma trận phím bấm

2h
Phần 3 THIẾT BỊ NGOẠI VI  VÀ ỨNG DỤNG

1.Làm việc với ngoại vi AVR và thực hành mạch thật.
2.Ngắt
3.Timer/Counter
4.PWM
5.ADC
6.USART
7.I2C
8.SPI
9.EEPROM

10.PRO4: Lập trình ghép nối mudule LED 7 đoạn

11.PRO5: Lập trình ghép nối hiển thị LCD

12.PRO6: Lập trình Ngắt + ghép nối ENCODER

13.PRO7: Lập trình Timer/Counter

14.PRO8: Lập trình PWM, điều khiển tốc độ động cơ

15.PRO9: Lập trình ADC, đọc nhiệt độ + đọc giá trị điện áp

16.PRO10: Lập trình I2C, đọc thời gian thực

17.PRO11: Lập trình USART, tương tác máy tính đơn giản

18.PRO12: Lập trình SPI,PSP, tương tác nhiều AVR

16h
Phần 4 KIỂM TRA CUỐI KHÓA

LẬP PROJECT VÀ THỰC THI PROJECT

1.Lập Project AVR thực tế.

2.Thực hiện AVR Project.

3.Kết thúc Project.

4.Thực hiện Project.

5.Hoàn thiện Project

2h

Liên hệ: 04 63 259 238

Email: ictech.edu.vn@gmail.com