KHÓA HỌC VI ĐIỀU KHIỂN PIC

Học viên được làm việc trên kit PIC 16f877A và mạch nạp Burn-E

 • Nâng cao kỹ năng phân tích và thiết kế mạch điện tử.
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C cho họ vi điều khiển PIC.
 • Kết nối và điều khiển ngoại vi phục vụ cho bài toán thực tế.
 • Kết hợp các bài thực hành tạo thành một project hoàn chỉnh.
 1. Thời lượng: 20 giờ học + 2h kiểm tra cuối khóa.
 2. Học phí: 2.000.000Đ
 3. Khai giảng:Ngày 07 và 22 hàng tháng
 4. Thời gian học: 18h Các buổi tối T4,6 ( Điều chỉnh theo học viên)
 5. Mục tiêu khóa học:
 • Đối tượng:
 • Người đã được trang bị kiến thức cơ bản về điện tử.
 • Người chưa biết gì về lập trình C.
 • Sinh viên ngành điện thiếu môi trường thực hành và làm việc thực tế.
 • Những người đam mê điện tử và lập trình ứng dụng.
 1. Đề cương khóa học.
STT NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
Phần 1 TÌM HIỂU CHUNG VỀ PIC

1.Giới thiệu chu trình nội dung khóa học.

2.Giới thiệu hệ thống nhúng.

3.Giới thiệu hãng MICROCHIP và dòng vi điều khiển PIC.

4.PIC có thể làm được gì?

5.Kiến trúc xây dựng PIC(MCU, RISC, HARVARD…)

6.Giới thiệu chu trình thực hiện một Project vơi PIC

7.(Phần cứng và phần mềm).

8. PRO1:DEMO các ứng dụng trong quá trình học.

2h
Phần 2 TRÌNH DỊCH VÀ NGÔN NGŨ LẬP TRÌNH NHÚNG

1.Làm việc với trình dịch CCS.

2.Tìm hiểu lập trình Assembly (hợp ngữ) và lập trình C

3.Tìm hiểu câu lệnh PIC

4.Lập trình nhúng C cho PIC

5.PRO2: Lập trình vào ra dữ liệu điều khiển LED, ma trận LED

6.PRO3: Lập trình ghép nối ma trận phím bấm

2h
Phần 3 THIẾT BỊ NGOẠI VI  VÀ ỨNG DỤNG

1.Làm việc với ngoại vi PIC và thực hành mạch thật.
2.Ngắt
3.Timer/Counter
4.PWM
5.ADC
6.USART
7.I2C
8.SPI
9.EEPROM

10.PRO4: Lập trình ghép nối mudule LED 7 đoạn

11.PRO5: Lập trình ghép nối hiển thị LCD

12.PRO6: Lập trình Ngắt + ghép nối ENCODER

13.PRO7: Lập trình Timer/Counter

14.PRO8: Lập trình PWM, điều khiển tốc độ động cơ

15.PRO9: Lập trình ADC, đọc nhiệt độ + đọc giá trị điện áp

16.PRO10: Lập trình I2C, đọc thời gian thực

17.PRO11: Lập trình USART, tương tác máy tính đơn giản

18.PRO12: Lập trình SPI,PSP, tương tác nhiều PIC

16h
Phần 4 KIỂM TRA CUỐI KHÓA

LẬP PROJECT VÀ THỰC THI PROJECT

1.Lập Project PIC thực tế.

2.Thực hiện PIC Project.

3.Kết thúc Project.

4.Thực hiện Project.

5.Hoàn thiện Project

2h

Liên hệ: 04 63 259 238

Email: ictech.edu.vn@gmail.com

Đ/C: Số 15 ngõ 53, Ngô Xuân Quảng, Trâu Qùy, Gia Lâm, HN.