Danh mục các IC số

Danh mục các IC số :

Chắc hẳn không ít người bỡ ngỡ khi bắt tay vào làm mạch thực tế với các IC số, các bạn sẽ gặp phải vấn đề là: Không biết con IC số mình cần dùng tên là gì? khi đi mua linh kiện thì hỏi mua thế nào?. Ví dụ đơn giản như sau: Khi học đến các IC số, các bạn chỉ được giáo viên dạy vẽ cho biết ký hiệu cổng AND, OR, NOT…, và nguyên lý hoạt động của các cổng, mà không hề nói cho các bạn biết về hình dạng thực tế ngoài đời nó như thế nào, tên tuổi nó ra sao. Thì bài viết này ICTECH sẽ tổng hợp cho các bạn tên của các loại IC, để khi các bạn cần dùng tra cứu ra luôn.

h13chanIC

I – Các cổng logic cơ bản

      1 – IC cổng NOT .

– 74LS04 , 74LS05 , MC14069 , HCF4069 ( Có 6 cổng NOT )

2 – IC cổng AND.

– 74LS08 , 74LS09 : Bốn cổng AND  hai đầu vào .

– 74LS11, 7415 : Ba cổng AND ba đầu vào .

– 74LS21 : Hai cổng AND bốn đầu vào .

3 – IC cổng NAND.

– 7400 , 7401 , 7403: Bốn cổng NAND hai đầu vào

– 7410 , 7412 : Ba cổng NAND ba đầu vào .

– 7422 : Hai cổng NAND bốn đầu vào

– 74133: NAND 13 đầu vào .

4 – IC cổng OR .

– 7432 : Bốn cổng OR hai đầu vào .

5 – IC cổng NOR .

– 7402 : Bốn cổng NOR hai đầu vào .

– 7427 : Ba cổng NOR ba đầu vào .

– 7425 : Hai cổng NOR bốn đầu vào .

6 – IC cổng XOR .

– 7486 , 74136 : Bốn cổng XOR hai đầu vào .

II – Các IC tổ hợp .

1 – Bộ giải mã led 7 thanh .

– 7446 , 7447 : Dùng cho LED 7 A chung .

– 7448 , 4511 : Dùng cho LED 7 K chung .

2 – Bộ giải mã

– 74138 : Giải mã 3 sang 8

              – 74139 : Giải mã 4 sang 16

3 – Các bộ dồn kênh và phân kênh .

– 74150 : Bộ dồn kênh 16 thành 1

– 74151 : Bộ dồn kênh 8 thành 1  (Có hai đầu ra bù nhau Y và Y đảo )

– 74251 : Bộ dồn kênh 8 thành 1 (Ra ba trạng thái )

– 74351 : 2 Bộ dồn kênh 8 thành 1

– 74152 : Bộ dồn kênh 8 thành 1

– 74153 : 2 Bộ dồn kênh 4 thành 1

– 74157 , 74158 : 4 Bộ dồn kênh 2 thành 1

III – Các Triger nhớ cơ bản

1 – Triger JK

– 7473 : Hai JK tích cực sườn âm với đầu vào Clear

– 7476 : Hai JK tích cực sườn dương , với đầu vào Preset và Clear

– 74112 : Hai JK tích cực sườn âm , với đầu vào Preset và Clear

– 74114 : Hai JK tích cực sườn âm , Với đầu vào Preset và Clear là chung , CLK chung

– 74276 : Bốn JK tích cực sườn âm , với đầu vào Preset và Clear chung , CLK riêng cho mỗi JK

2 – Triger D

– 7474 : Hai D tích cực sườn dương , với đầu vào Preset và Clear

– 74174 : Sáu D tích cực sườn dương , với đầu vào Clear chung

– 74175 : Bốn D tích cực sườn dương , với đầu vào Clear chung

– 74LS573  , 74LS 574 : Tám D

IV- Các IC đếm cơ bản

1- Các IC đếm đồng  bộ :

 • 74192 , 74193 : Bộ đếm thuận nghịch nhị phân 4 bit có đầu ra nối tiếp khi tràn . Cho phép chọn hệ số đếm bất kì .
 • 74190 , 74191 : Bộ đếm thuận nghịch nhị phân 4 bít . Không có xung đầu ra khi tràn . Cho phép chọn hệ số đếm .
 • 74163 : Đếm thuận 4 bít , Preset đồng bộ , Clear đồng bộ .
 • 74168 : Đếm thuận nghịch thập phân , Preset đồng bộ , Không có Clear
 • 74161 : Đếm thuận 4 bít , Preset đồng bộ , Clear không đồng bộ
 • 74162 : Đếm thập phân , Preset đồng bộ , Clear đồng bộ
 • 76160 : Đếm thuận thập phân , Preset đồng bộ , Clear không đồng bộ2 – Các IC đếm không đồng bộ

  – 7393 , 74293 : Nhị phân 4 bit

  – 7393 : Hai bộ nhị phân 4 bít

  – 7492 : Chia cho 12

  – 7490 , 74196 , 74290 : Đếm thập phân

Mọi thông tin cần hỗ trợ, mọi người có thể liên hệ:

Địa chỉ: số 15 ngõ 53 Ngô Xuân Quảng, Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội.

SĐT: 04 63 259 238   DĐ: 0932 259 338

Email: ictech.edu.vn@gmail.com

Các bài viết liên quan: Điện tử cơ bản, Phân tích mạch, Phân tích thiết kế mạch, vi điều khiển

Comments