Hỗ trợ đồ án tốt nghiệp đồ án môn học

Hỗ trợ đồ án tốt nghiệp đồ án môn học 

→ Bạn là sinh viên ngành Điện đang làm đồ án môn học nhưng bị hổng kiến thức về điện cơ bản?

→ Bạn là sinh viên năm cuối ngành điện chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp nhưng chưa biết phải làm thế nào?

→ Bạn đang làm đồ án môn học nhưng chưa biết thiết kế mạch?

→ Bạn đã vẽ xong mạch mà chưa biết đặt mạch ở đâu?

→ Bạn cần thiết kế một mạch điện mà chưa biết phải làm như thế nào?

→→ ICTECH sẽ giúp bạn.–> Tư vấn hoàn toàn miễn phí <—–

a1 a2 a3 hn2

Mọi thông tin xin liên hệ

SĐT: 04 63 259 238 HOẶC 0932 259 338

Email: ictech.edu.vn@gmail.com

Địa chỉ: số 15, ngõ 53, Ngô Xuân Quảng Trâu Qùy Gia Lâm Hà Nội

Hãy theo đuổi đam mê- Thành công sẽ theo đuổi bạn

Comments