Hồi tiếp dòng điện và hồi tiếp điện áp?

Hồi tiếp là gì?

Hồi tiếp là lấy một phần ( tín hiệu) ở đầu ra đưa quay trở lại đầu vào.

Hồi tiếp để làm gì?

Hồi tiếp để ổn định hoạt động của mạch ( hệ thống).

Hồi tiếp dòng điện và hồi tiếp điện áp khác nhau thế nào?

Để giải thích cho các bạn dễ hiểu hơn, ICTECH xin lấy ví dụ 2 mạch cụ thể để trình bày. Mạch điện mà ICTECH lựa chọn là mạch phân cực cho transisitor.

1. Hồi tiếp điện áp.

  • Sơ đồ nguyên lý.

CapturePhân cực hồi tiếp điện áp cho transistor

Hồi tiếp được thể hiện khi đầu ra thay đổi. Vì transistor được cấu tạo từ chất bán dẫn, chất bán dẫn rất nhạy với nhiệt độ. Do đó, khi nhiệt độ thay đổi cũng làm cho độ dẫn của transistor thay đổi.

Giả sử: Khi nhiệt độ tăng lên, làm cho transistor dẫn mạnh, dòng Ic trong tăng lên, làm cho điện áp Uc giảm xuống. Như trên hình ta thấy, điện áp Uc được trích 1 phần để cấp cho cực B của transistor, nên Uc giảm sẽ làm cho UB giảm –> transistor dẫn yếu đi. ( vì lý do nào đó làm cho mạch tự hoạt động mạnh lên, thì cơ cấu hồi tiếp sẽ trích 1 phần quay trở lại đầu vào để làm ổn định hoạt động của mạch)

–> Hồi tiếp điện áp: Điện áp Uc ở đầu ra được trích 1 phần để đưa trở lại đầu vào Ub, làm ổn định hoạt động của mạch !

2. Hồi tiếp dòng điện.

1

Phân cực hồi tiếp dòng ( phân cực phân áp)

Để hiểu được hồi tiếp dòng trong mạch này, chúng ta cũng đi phân tích khi có ảnh hưởng làm cho đầu ra thay đổi.

  • giả sử khi nhiệt độ giảm xuống, transistor dẫn yếu đi –> Ic giảm làm Ie cũng giảm ( vì Ic ~Ie), Ie giảm làm cho Ue giảm ( vì Ue=Ie.Re).
  • Ub được quyết định bởi 1 cầu phân áp được tính như sau:

2

Công thức phân áp

Theo như công thức trên thì Ub=const.

  • Góc mở của transistor được quyết định bởi Ube = Ub-Ue. Do đó Ube sẽ tăng lên ( do Ue giảm và Ub ko đổi). Làm transistor hoạt động mạnh lên. Giữ mạch hoạt động ổn định.

–>> Hồi tiếp dòng điện: Ở đây chúng ta có thể thấy tác dụng của dòng đầu ra Ic chỉ tác động gián tiếp. Ic thay đổi, dẫn đến Ue thay đổi và làm thay đổi góc mở Ube. Như vậy ta nói, dòng điện đầu ra đã được trích 1 phần để đưa trở lại đầu vào, làm ổn định hoạt động của mạch.

 

Comments