IC74192

  1. Tổng quan về IC74192.
  • 74192 là một loại IC số được sử dụng để thực hiện các phép đếm. Ngoài khả năng đếm như  IC 7490 , 74192 còn có khả năng đếm lùi.
  • Sơ đồ và chức năng chân của IC74192

74192 123

 

  • Bảng chân lý.

125

 

Nhìn vào bảng chân lý ta có thể rút ra như sau:

12 23

  • Chân UP/DOWN

UP

 

  • CHÂN TCU/TCD

TCU

 

  • CHÂN RESET(MR)

RESET

 

Ví dụ: Đếm từ 00-33.

03

 

  • CHÂN PRESET(PL)

– Tích cực ở mức 0 (GND)

– Nếu chân PL à mức 1 (VCC): chân PL không hoạt động, bộ đếm hoạt động bình thường

– Nếu chân PL à mức 0 (GND): chân PL hoạt động

1234

 

Nếu chân PL luôn đấu với GND( mức 0) à đầu ra luôn hiển thị giá trị set và bộ đếm không hoạt động

ví dụ: Đếm lùi từ 33 về 00

30

 

2. Một số mạch ứng dụng

1232

 

 

1233

 

 

 

12342 12343

 

Tên đây là một số mạch ứng dụng cho IC74192, các bạn có thể sử dụng proteus để mô phỏng hoạt động của mạch để có thể quan sát được kết quả.

Mọi thắc mắc cần tư vấn, mọi người có thể liên hệ:

Số điện thoại: 04 63 259 238

Email: ictech.edu.vn@gmail.com

Kiến thức liên quan: Điện tử cơ bản , Phân tích thiết kế mạch

Comments