Lập trình cho PLC S7-200

  • Lập trình cho S7 200 và các PLC khác của hãng Siemens dựa trên 3 phương pháp cơ bản.
  1. Phương pháp hình thang ( Ladder logic_ LAD)
  2. Phương pháp khối hàm ( Function Block Diagram_FBD)
  3. Phương pháp liệt kê câu lênh (Statement List_STL).

Nếu chương trình được viết theo ngon ngữ LAD (hoặc FBD) thì có thể chuyển sang ngôn ngữ STL hay FBD hoặc (LAD) tương ứng Nhưng không phải bất cứ chương trình viết theo STL nào cũng chuyển sang LAD hay FBD được.

a) Định nghĩa về LAD: LAD là ngôn ngữ lập trình bằng đồ họa. Những thành phần cơ bản của LAD tương ứng với những thành phần cơ bản dùng trong bảng mạch rơ le.

+ Tiếp điểm có hai loại: Thường đóng :   thuong dong

 

Thường mở:     thuong mo

 

+ Cuộn dây (Coil): Cuon coil

 

+ Hộp (box): Mô tả các hàm khác nhau, nó làm việc khi có tín hiệu đưa đến hộp. Có các nhóm hộp sau: Hộp các bộ định thời, hộp các bộ đếm, hộp di chuyển dữ liệu, hộp các hàm toán học, hộp trong truyền thông mạng.

+ Mạng LAD: Là mạch nối các phần tử thành một mạng hoàn thiện, các phần tử như cuộn dây hoặc các hộp phải được mắc đúng chiều. Nguồn điện có hai đường chính, một đường bên trái thể hiện dây nóng, một đường bên phải là dây trung tính nhưng không được thể hiện trên giao diện lập trình. Một mạch làm việc được khi các phần tử được mắc đúng chiều và kín mạch.

b) Định nghĩa về STL: là phương pháp thể hiện chương trình dưới dạng tập hợp các câu lệnh. Để tạo ra một chương trình bằng STL, người lập trình cần phải hiểu rõ phương thức sử dụng 9bit trong ngăn xếp logic của S7200.

Comments