Lập trình cho vi điều khiển AT89C51

Bảo hành kiến thức trọn đời – Tư vấn miễn phí ngay cả khi các học viên đã kết thúc khóa học!

⇒ Học viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm KeilC viết chương trình cho at89c51.

⇒Học viên có thể tự thiết kế mô phỏng 1 bài toán trên Proteus.

⇒Học viên được thực hành trên KIT thực tế với các ứng dụng: Điều khiển LED, điều khiển động cơ, UART, Thời gian thực, Phím bấm…

  • KHÓA HỌC VI ĐIỀU KHIỂN 8051- AT89C51.
  • Thời lượng: 10 buổi (1.5 tháng).
  • Học phí chưa ưu đãi: 2.000.000Đ.
  • Học phí ưu đãi với tất cả các học viên: 1.800.000Đ ( đến hết 28/10/2015)
  • Học phí ưu đãi với học viên là sinh viên: 1.600.000Đ( đến hết ngày 28/10/2015).

SAM_0389

 

 

KIT thực hành cho AT89C51

NỘI DUNG KHÓA HỌC

STT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG

Phần 1 TÌM HIỂU CHUNG VỀ 8051

1.Giới thiệu chu trình nội dung khóa học.

2.Giới thiệu hệ thống nhúng.

3.Giới thiệu hãng ATMEL và dòng vi điều khiển 8051.

4.8051 có thể làm được gì?

5.Kiến trúc xây dựng 8051 (MCU, RISC, HARVARD…)

6.Giới thiệu chu trình thực hiện một Project vơi 8051

7.(Phần cứng và phần mềm).

8. PRO1:DEMO các ứng dụng trong quá trình học.

2h

Phần 2 TRÌNH DỊCH VÀ NGÔN NGŨ LẬP TRÌNH NHÚNG

1.Làm việc với trình dịch Keil C.

2.Tìm hiểu lập trình Assembly (hợp ngữ) và lập trình C

3.Tìm hiểu câu lệnh 8051

4.Lập trình nhúng C cho 8051

5.PRO2: Lập trình vào ra dữ liệu điều khiển LED, ma trận LED

6.PRO3: Lập trình ghép nối ma trận phím bấm

2h

Phần 3 THIẾT BỊ NGOẠI VI  VÀ ỨNG DỤNG

1.Làm việc với ngoại vi 8051và thực hành mạch thật.
2.Ngắt
3.Timer/Counter
4.PWM
5.ADC
6.USART
7.I2C
8.SPI
9.EEPROM

10.PRO4: Lập trình ghép nối mudule LED 7 đoạn

11.PRO5: Lập trình ghép nối hiển thị LCD

12.PRO6: Lập trình Ngắt + ghép nối ENCODER

13.PRO7: Lập trình Timer/Counter

14.PRO8: Lập trình PWM, điều khiển tốc độ động cơ

15.PRO9: Lập trình ADC, đọc nhiệt độ + đọc giá trị điện áp

16.PRO10: Lập trình I2C, đọc thời gian thực

17.PRO11: Lập trình USART, tương tác máy tính đơn giản

18.PRO12: Lập trình SPI,PSP, tương tác nhiều 8051

16h

Phần 4 KIỂM TRA CUỐI KHÓA

LẬP PROJECT VÀ THỰC THI PROJECT

1.Lập Project 8051 thực tế.

2.Thực hiện 8051 Project.

3.Kết thúc Project.

4.Thực hiện Project.

5.Hoàn thiện Project

2h

 

Liên hệ: 04 63 259 238

Đ/C: Số 15 Ngõ 53, Ngô Xuân Quảng, Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội

Comments