Mạch đếm sử dụng D Flip Flop

 

Dưới đây ICTECH xin trình bày về một số mạch đếm sử dụng D Flip Flop.

1 – Mạch đếm thuận KD = 2 dùng triger D từ triger JK

Qn Qn+1 D
0 1 1
1 0 0

Bảng chân lý D FF

Từ bảng chân lý có thể thấy giá trị của D là đảo của Qn.

1

2- Mạch đếm thuận KD = 4 dùng triger D từ triger JK

Q2Q1  Q2Q1     D2    D1
  00   01     0     1
  01   10     1     0
  10   11     1     1
  11   00     0     0

D1 = /Q1

D2 =  Q2/Q1 + /Q2Q1

2

 

3- Mạch đếm thuận KD = 8  dùng triger D từ triger JK

 

Q3Q2Q1 Q3Q2Q1   D3 D2 D1
000 001 0 0 1
001 010 0 1 0
010 011 0 1 1
011 100 1 0 0
100 101 1 0 1
101 110 1 1 0
110 111 1 1 1
111     000 0 0 0

D1 = /Q1

D2 =  Q2/Q1 + /Q2Q1

D3 =  Q3/Q1 + Q3/Q2 + /Q3Q2Q1

3

4 – Mạch đếm thuận KD = 10 dùng triger D từ triger JK

 

Q4Q3Q2Q1 Q4Q3Q2Q1 D4 D3 D2 D1
0000 0001 0 0 0 1
0001 0010 0 0 1 0
0010 0011 0 0 1 1
0011 0100 0 1 0 0
0100 0101 0 1 0 1
0101 0110 0 1 1 0
0110 0111 0 1 1 1
0111 1000 1 0 0 0
1000 1001 1 0 0 1
1001 0000 0 0 0 0

D1 = /Q1

D2 = /Q4/Q2Q1 + /Q4Q2/Q1

D3 = /Q4Q3/Q2 + /Q4/Q3Q2Q1 +/Q4Q3Q2/Q1

D4 = Q4/Q3/Q2/Q1 + /Q4Q3Q2Q1

4

Mọi thông tin cần hỗ trợ, mọi người có thể liên hệ:

Địa chỉ: số 15 ngõ 53 Ngô Xuân Quảng, Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội.

SĐT: 04 63 259 238   DĐ: 0932 259 338

Email: ictech.edu.vn@gmail.com

Các bài viết liên quan: Điện tử cơ bản, Phân tích mạch, Phân tích thiết kế mạch, vi điều khiển, Danh mục ic số

 

 

Comments