IC 555

Trong bài này ICTECH xin chia sẻ một số vấn đề liên quan đến IC 555. Bài viết dưới đây sẽ giúp giải quyết một số vấn đề:

‒Phân tích được sơ đồ nguyên lý, nguyên lý hoạt động, sơ đồ lắp ráp, trình tự lắp ráp, các lỗi thường gặp và biện pháp phòng ngừa của mạch dao động tạo xung vuông dùng IC555.

−Lắp ráp được mạch dao động tạo xung vuông dùng IC555 hoạt động theo đúng yêu cầu kỹ thuật và thời gian.

−Kiểm tra, vận hành được sản phẩm lắp ráp trên bo mạch

2

 

Hình dạng của IC 555

4

Cấu tạo và sơ đồ chân của IC 555

  1. Chân số 1: Là chân nối MASS.
  2. Chân số 2: Ngõ vào của tầng so áp 2. Mức áp chuẩn là 1/3 Vcc, lấy trên cầu chia áp tạo bởi 3 điện trở 5K. Khi mức áp trên chân 2 xuống đến mức 1/3Vcc thì chân 3 sẽ chuyển lên mức áp cao, lúc này khóa điện (transistor) trên chân số 7 ở trạng thái hở.
  3. Chân số 3: Ngõ ra. Tín hiệu ở ngõ ra có dạng xung (mức áp không thấp thì cao). Khi chân 2 xuống thấp hơn mức áp chuẩn 1/3Vcc thì chân 3 lên mức áp cao và khi chân 6 lên cao hơn mức áp chuẩn 2/3Vcc thì chân 3 xuống mức áp thấp.
  4. Chân số 4: xác lập trạng thái ngõ ra. Khi chân số 4 nối masse thì ngõ ra ở mức thấp. Còn khi chân 4 nối vào mức áp cao thì trạng thái ngõ ra mới có thể lúc lên cao lúc xuống thấp, tạo ra tín hiệu dạng xung.
  5. Chân số 5: Tuy nhiên trong hầu hết các mạch ứng dụng chân số 5 nối masse qua 1 tụ từ 0.01uF ® 0.1uF, các tụ có tác dụng lọc bỏ nhiễu giữ cho mức áp chuẩn ổn định.
  6. Chân số 6: ngõ vào của tầng so áp 1. Có mức điện áp chuẩn bằng 2/3Vcc, lấy trên cầu chia áp tạo bởi 3 điện trở 5K. Khi mức điện áp trên chân 6 lên đến mức 2/3Vcc thì chân 3 chuyển xuống mức áp thấp, lúc này khóa điện (transistor) trên chân số 7 ở trạng thái đóng.
  7. Chân số 7: Chân xả điện, là ngõ ra của một khóa điện (transistor) đóng mở theo điện áp, khóa điện này đóng mở theo mức điện áp trên chân số 3. Khi chân 3 ở mức áp cao thì khóa điện đóng lại và cho dòng chảy ra, khi chân số 3 ở mức áp thấp thì khóa điện hở và cắt dòng chảy ra trên chân số 7.
  8. Chân số 8: Chân nguồn, nối với nguồn nuôi Vcc để cấp điện cho IC555. Nguồn nuôi cấp cho IC 555 trong khoảng từ +3V ® +18v.

5

 

Nguyên lý hoạt động của IC 555

– IC555 tạo xung vuông

– R1, R2, C1 (hoặc C2) dùng để tạo tần số dao động. (Hỏi: Khi nào dùng tụ hóa, khi nào dùng tụ gốm?: Như đã giới thiệu trong “bài 2: Tụ điện”, tụ hóa thường dùng trong các mạch tần số làm việc thấp còn tụ gốm thường dùng trong các mạch tần số làm việc cao. Do đó, nếu muốn tạo ra xung có tần số cao thì ta dùng tụ gốm còn muốn tạo ra xung có tần số thấp thì dùng tụ hóa.)

– C2 lọc nhiễu

6

 

Trong mạch trên ta có:
* Mạch định tần số của xung phụ thuộc vào trị số các điện trở R1, R2 và tụ C.
* Xung ra lấy trên chân số 3. Khi chân 3 ở mức áp thấp, 0V, thì Led D1 sáng và khi chân 3 ở mức áp cao gần bằng Vcc thì Led D2 sáng. Điện trở R3, R4 dùng để hạn dòng làm việc của các Led, Bạn nhớ không để dòng qua Led quá lớn dễ làm hư Led. Xung ra trên chân 3 là dạng xung vuông với sườn lên và sườn xuống rất thẳng, dùng dạng xung này kích thích các mạch số là rất tốt.
* Xung lấy ra trên chân 2 và 6 có dạng răng cưa, khi chân 7 hở masse, thì tụ C sẽ nạp điện nguồn, dòng nạp qua R1, R2, mức áp trên chân 2, 6 tăng dần lên, khi mức áp này bằng 2/3 mức nguồn thì chân 7 sẽ cho nối masse, lúc này tụ C1, hay C2 sẽ cho xả điện, dòng xả qua R2. Vậy công dụng của R2 là hạn chế không để dòng xả quá lớn sẽ làm hư ic 555, và khi mức áp trên chân 2, 6 xuống bằng 1/3 mức áp nguồn thì chân 7 lại hở masse, tụ lại chuyển qua thời kỳ nạp điện…. Để tín hiệu ra có dạng xung vuông với hệ số duty = 50%, ta lấy trị R2 đủ nhỏ so với trị của R1.

7

 

Dạng tín hiệu

MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG CỦA IC 555

9

Mạch chạy hiệu ứng led trái tim

8

Mạch chạy chữ

Mọi hỗ trợ xin liên hệ:

SĐT: 04 63 259 238   DĐ: 0932 259 338

Email: ictech.edu.vn@gmail.com

Comments